ท่านสามารถติดต่อสอบถามราคาของสินค้า วิธีการติดตั้ง วิธีการใช้งาน

วิธีการดูแลรักษา พูดคุยสอบถามรายละเอียดกล้องจุลทรรศน์แบบต่างๆ

หรือสอบถามประเภทการใช้งานเพื่อเลือกกล้องให้ตรงกับความต้องการ

ได้ที่ …..

 

ฝ่ายขาย 

 คุณสุรกิจ (ติ๊ก)

 โทร : 086-510-1123 

 email : [email protected]

Line : 

 

ฝ่ายขาย 

 คุณกุลธวัช (เล็ก)

  โทร : 089-111-1041

 email : [email protected] 

Line :


♥ Thank you for your Contact us ♥