กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา รุ่น CX31 ปัจจุบันได้ยกเลิกการผลิตไปแล้ว

ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา รุ่น CX33 เพื่อเปรียบเทียบกัน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายขาย 

 คุณสุรกิจ (ติ๊ก)

 โทร : 086-510-1123 

 email : [email protected]

 

ฝ่ายขาย 

 คุณกุลธวัช (เล็ก)

  โทร : 089-111-1041

 email : [email protected]